Gå til produktoplysninger
XS S M L XL

INNOCARE ALGEFJERNER KONCENTRAT

INNOCARE ALGEFJERNER KONCENTRAT

Innocare ALGEFJERNER koncentrat til professionel. Må kun anvendes til erhvervsmæssig bekæmpelse af alger på tegl- og betontag, træ, fliser og murværk.
  • EFFEKTIVT MOD ALGER
  • DOKUMENTERET EFFEKT
  • TIL UDENDØRS BRUG
DETALJER

Innocare ALGEFJERNER koncentrat til professionel skal fortyndes før anvendelse:
25 kg dunk brugsopløsning:
23,63 L vand tilsættes 1,37 L produkt.
200 kg tromle brugsopløsning:
189 L vand tilsættes 11 L produkt.
1000 kg IBC brugsopløsning:
945 L vand tilsættes 55 L produkt.

Brugsopløsningen påføres med lavtryksrenser (< 10 bar), sprøjte, pensel eller børste. Sørg for at hele overfladen er mættet, og at hele arealet behandles samtidigt. Tag hensyn til vindretningen og sørg for at eventuelle rester bliver ledt bort på korrekt vis.
Produktet skal ikke afskylles efter påføring.
Belægningerne vil efterhånden forsvinde grundet produktets virkning samt af de klimatiske forhold. Når overfladen er tør, kan eventuel efterfølgende behandling påbegyndes.
Produktet anvendes når temperaturen er minimum +5°C. Ved stærkt begroet overflade, anbefales det at foretage en mekanisk behandling, f.eks. ved fejning eller børstning af overfladen, inden påføring af
Innocare ALGEFJERNER. Behandlingen foretages 1-2 gange årligt eller efter behov. 1 L brugsopløsning (fortyndet produkt) svarer til behandling af ca. 10-20 m2 afhængig af påføringsmetode.

CLP KLASSIFICERING

Fare
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
“Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.”

Se komplette oplysninger