OM INNOCAREDENMARK

Vores unikke problemløsende specialprodukter produkter udvikles og produceres så skånsomme mod miljø og arbejdsmiljø som overhovedet muligt.

VISION FOR INNOCAREDENMARK

INNOCAREDENMARK’ tilbyder unikke førsteklasses problemløsende specialprodukter, der giver let og skånsom, behandling af de ting du omgiver dig med i hjemmet, på institutioner eller i industrien, hvor almindelige produkter til daglig rengøring, ikke giver den ønskede effekt. 

Det skal være lettere at gøre rent. 

Vi vil gøre det lettere at gøre rent, så du slipper for mekanisk skrubben/ rengøringen, ved målrettet brug af kraft og intensitet i kemirecepturen eller ved at øge kemiens virkningstid på problemet, gennem en højere viskositet.   

Det lyder svære end det er – men det er helt simpelt – påfør produktet – lad tiden arbejde for dig og skyl efter. Det er EASYPOWER. 

Vores produkter skal enkelt, effektivt og langtidsvirkende rengøre og beskytte de ting du omgiver dig med. INNOCAREDENMARK er Next level rengøring. 

VORES VÆRDIER

 • BEVAR PRODUKTER

  Vores produkter skal bidrage til at levetidsforlænge de produkter du omgiver dig med

 • PARTNERSKAB

  Vi skal være vores brugers professionelle samarbejdspartner

 • INDEKLIMA

  Vores produkter skal være sikre i brug og bidrage til et godt indeklima

 • RESSSOURCE ANSVAR

  Vi vil arbejde målrettet på at øge vores andel af vedvarende og fornybare ressourcer

PRODUKTUDVIKLINGS POLITIK

INNOCAREDENMARK’s produktudvikling hviler på tre grundpiller;  

 • Ressource besparende produkt design og anvendelse
 • Udnyttelse af vedvarende ressourcer hvor det er muligt
 • Cyklisk design, udnyttelse af genbrug og nyttiggørelse af affaldsstrømme

INNOCAREDENMARK’s  produkter udvikles og produceres så skånsomme mod miljø og indeklima som overhovedet muligt. 

Ressource besparende produktudvikling er hos INNOCAREDENMARK ikke egensindig fokuseret på reduktion af de materialer og råvare der indgår i produktionen af virksomhedens produkter, men omfatter i stor grad også produkternes anvendelse og brug. Det kan f.eks. være mere bæredygtigt at anvende et syntetisk stof til at levetidsforlænge og bevare bygninger og materialer med, end at nedrive og bygge nyt. 

Udnyttelse af vedvarende og fornybare ressourcer omfatter både en forpligtigelse til elektrificering af virksomhedens værdigkæde der hvor det er muligt (produktion, transport og leverandørens energiforbrug), samt en forpligtigelses til at afsøge mulighederne for at øge andelen af råvare med bæredygtig certificeret oprindelse.  

Fundamentet for cyklisk produkt design er systemtankegangen, hvor der anvendes råvare der enten ender deres livscyklus som deres udgangsstoffer eller som kan genanvendes som det de er uden nogen væsentlig kvalitetsforringelse. F.eks. aktivstoffer der er fermenteret af affaldsprodukter fra fødevareproduktionen, eller genbrugsemballager der føres tilbage i samme produktstrøm de kom fra. 

INNOCAREDENMARK's REJSE

INNOvative produkter udviklet med erfaring! 

Siden 2003 har man hos vores danske moderselskab PROTOX udviklet problemløsende specialrengøringsprodukter, der med stor succes bruges af professionelle skadeservicefirmaer rundt i verden. Udviklingen af disse produkter har givet en unik viden om, hvordan man med de rigtige rengøringsprodukter, kan redde og bevare bygninger, der har været udsat for ekstreme naturpåvirkninger som brand eller oversvømmelse. 

Der ligger derfor mere end 20 års know-how og erfaring bag INNOCAREDENMARK. 

Når 1 bliver til 2 – hvor god kemi opstår 

Ved indgangen til 2023 besluttes det at det er tiden at udnytte de mange spændende muligheder og at bruge den viden og det udviklingsmiljø der var skabt med PROTOX, til at
skabe et rum hvor de mange ideer der løbende kommer fra R&D afdelingen, kunne omsættes mere agilt til færdige produkter.
Produkter der let og skånsomt, kan rengøre de ting du omgiver dig med i hjemmet, på institutioner eller i industrien, hvor almindelige produkter til daglig rengøring, ikke giver den ønskede effekt.  

Så det var tid til at lade PROTOX fokusere på de professionelle skadeservice firmaer og grundlægge INNOCAREDENMARK. Vi er i dag et dedikeret team af R&D laboratoriefolk og forretningsudviklere med det entydige formål at tilbyde HOMECARE og den professionelle I&I bruger førsteklasses problemløsende specialrengørings produkter, der udvikles og produceres så skånsomme mod miljø og arbejdsmiljø, som rengøringsudfordringen giver mulighed for. 

Next level rengøring 

Det første produkt som blev udviklet var FUGEREN - et helt unikt produkt, der fjerner skimmel og misfarvninger i gummi- og cementfuger. GØR-DET-SELV magasinet testede produktet og skrev: ”SENSATIONEL KUR mod klamme skimmel-fuger! - Topkarakteren 10 ”. Ide-nyt nominerede FUGEREN i kategorien ”årets boligfavorit”. 

FUGEREN blev starten på vores EASYPOWER linje. En serie af målrettet specialrengørings- og plejeprodukter, der reducerer behovet for mekanisk skrubben/ rengøringen, ved målrettet brug af kraft og intensitet i kemirecepturen eller ved at øge kemiens virkningstid på problemet, gennem en højere viskositet.  En produktserie der enkelt, effektivt og langtidsvirkende rengør og beskytter de ting du omgiver dig med.  

Det lyder svære end det er – men det er helt simpelt – påfør produktet – lad tiden arbejde for dig og skyl efter. Det er EASYPOWER. 

Sådan kan man bevare det man holder af, i stedet for at bryde ned og brække eks. flisegulve op, blot fordi de er hvide af kalk. Det er til glæde for miljøet og så er det billigere.  

Vi er kun lige begyndt på rejsen og der er mange flere spændende produkter på vej. Vi er sikre på at du ligesom os, oprigtigt vil opleve at du får endnu mere tid til REN nydelse af de ting du omgiver dig med.